Μήνυμα του Διευθυντή του προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’, στοχεύει στο να βελτιώσει την εκπαίδευση νέων ιατρών, άλλων βασικών επιστημόνων και συναφών επιστημονικών κλάδων στις αρχές της Ιατρικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ανθρώπινη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 2009 μέχρι σήμερα στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε στενή επαφή με υψηλού επιπέδου κλινικών και ερευνητικών μονάδων. Στο πρόγραμμά μας συμμετέχουν ερευνητές από όλες σχεδόν τις Ιατρικές Σχολές και από όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις.

Διάρκεια: 2 έτη 
Πιστωτικές μονάδες: 120 
Δίδακτρα :1000€ το εξάμηνο

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ, AΤΕΙ & αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχία Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού  για σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού, ή να καλλιεργήσει κλινικές και επαγγελματικές δεξιότητες  σε νεωτέρες εργαστηριακές τεχνικές και κλινικές ερευνητικές μεθόδους στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:

Α) Ειδίκευση «Βασικής/Έρευνας (Basic Research)» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Ειδίκευση " Φυσιολογίας & Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής (Physiology & Pulmonary Function Testing)"

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική & Ιαματική Άσκηση (Therapeutic – Aquamatic/Thermal Exercise) »   

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών δεν προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα αλλά γνώσεις που μπορούν να είναι επιπρόσθετα εφόδια επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για να:

α) στελεχώσουν Ιατρεία, Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες αλλά και Κλινικά Κέντρα με τις αντίστοιχες Εργαστηριακές Κλινικές Εξειδικεύσεις.

β) διδάσκουν σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και άλλων εκπαιδευτικών τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσιολογίας και των αντίστοιχων εξειδικεύσεων.

γ) αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών.

δ) συνδέσουν ολιστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις κλινικές και ερευνητικές επιστήμες υγείας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in” Molecular and Applied Physiology”) με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις σε δυο γλώσσες, στην Ελληνική και την Αγγλική.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να δώσει-state of art-ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Μεταφραστικής Έρευνας στην Ιατρική Επιστήμη και κλινική δεξιότητα στις αντίστοιχες κατευθύνσεις ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Βασικών και Κλινικών επιστημόνων κύρια εντός της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας μας αλλά και επαγγελματικών χώρων με υψηλή εξειδίκευση.   

Τηλέφωνο:210-7462592         /       e-mail:xeniagaitanari@gmail.com

Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Φυσιολογίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή

  • Facebook